Aanmelden

Op 22 november vindt weer het Green Gala van NWST plaats. Op het Green Gala zal de jaarlijkse uitreiking plaats vinden van de Greenkeeper of the Year-award, samen met Toro Student Greenkeeper of the Year award. Ook de felbegeerde Fieldmanager of the Year en Fieldmanager Student of the Year trofeeën zullen weer worden uitgereikt.

Aansluitend aan de uitreikingen is er een borrel en walking dinner voor alle aanwezigen. Hierbij zijn alle genomineerden aanwezig (Toro Student Greenkeeper of the Year, Greenkeeper of the Year, Fieldmanager of the Year en Fieldmanager Student of the Year), sponsoren, juryleden en vertegenwoordigers van de verschillende brancheorganisaties.

Wil je hier ook bij aanwezig zijn? Aanmelden kan via onderstaand formulier. De kosten voor het bezoeken van het Green Gala zijn €195 ex. BTW.

Naam
Bedrijf
Email
Telefoonnummer
Speciale dieetwensen?
Rekeninghouder
Rekeningnummer
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Referentie/ordernummer voor factuur
Factuuremail (indien factuur naar andere email moet)
Ja, ik betaal €195,- voor deelname aan Green Gala op 22 november 2023.
Akkoord
Ik verklaar hiermee dat het aanmeldformulier naar waarheid is ingevuld. Bij digitale annulering mijnerzijds vóór 13 november 2023 ontvang ik per deelnemer de totale kosten minus € 20,- retour. Bij afmelding na deze datum ben ik per deelnemer het volledige deelnamebedrag verschuldigd. Indien ik verhinderd ben, kan ik natuurlijk wel een vervanger van mijn aanmelding gebruik laten maken. Door akkoordverklaring ga ik akkoord met de Algemene Voorwaarden van NWST NeWSTories bv, die te vinden zijn op https://www.nwst.nl/pages/14/algemene-voorwaarden.
Akkoord

MENU
Green Gala
Green Gala
Impressie 2023
Greenkeeper awards
Nomineer een greenkeeper
Greenkeeper of the Year
Toro Greenkeeper Student of the Year
Statuten Greenkeeper awards
Fieldmanager awards
Nomineer een fieldmanager
Fieldmanager of the Year
Fieldmanager Student of the Year
Statuten Fieldmanager awards
Green Gala
Impressie 2023
Nomineer een greenkeeper
Greenkeeper of the Year
Toro Greenkeeper Student of the Year
Statuten Greenkeeper awards
Nomineer een fieldmanager
Fieldmanager of the Year
Fieldmanager Student of the Year
Statuten Fieldmanager awards